Meny Lukk

Vik og Bessaker Grendalag

Org. nr. 995343835

Kontaktinformasjon

Telefon leder:      951 48 566
Telefon utleie:     917 40 914
E-post:                  grendalaget*bessaker.no

Besøksadresse:   Bjørganlia 2, 7190 Bessaker
Postadresse:        c/o Markus Måsvær, Doktorbakkan 19, 7190 Bessaker

Utleiepriser Grendahuset 2020

Utleie av hele huset, storsal eller kjøkken:
Kr 1 500,- pr. døgn
Kr 3 000,- pr. helg (fredag-søndag)
Kr    500,- for inntil 5 timer eller kun leie av det lille møterommet

Tillegg:
Kr    600,- for vasking etter fest/minnesamvær o.l.
Kr    200,- for vasking etter kortere arrangement
Kr     1,50 pr. kWh strømforbruk beregnet fra varme/kjølerom slås på til det slås av igjen

Det lille møterommet kan benyttes gratis av kretsens lag og foreninger.

Styret i Grendalaget 2020

Styremedlemmer:
Markus Måsvær (leder)
Reidar Haugerud (nestleder)
Hanne Skjæggestad (kasserer)
Brith Odland (sekretær)
Bjørn-Tore Haagensli
Anders Olesen
May Birgit Uglem

Varamedlemmer:
Renate Moen
Torstein Larssen
Lillian Kvannli
Mailinn Sandø
Ralf Henning

Revisorer:
Trygve Rullestad
Sigurd Larssen

Foreningens formål

Foreningen har som formål å drive og vedlikeholde et forsamlingshus for kulturelle, sosiale og festlige sammenkomster, å bygge, drifte og vedlikeholde veilys, samt å arbeide med andre tiltak til bygdas beste.